Financiële begroting

Meerjarenramingen

Meerjarenramingen

Nr.

Omschrijving programma

2021

2022

2023

2024

1

Inwoner

28.499

27.854

27.606

27.499

2

Leefomgeving

7.582

7.659

7.699

7.678

3

Bedrijvigheid

258

256

256

256

4

Bestuur en organisatie

1.845

1.799

1.829

1.771

Algemene dekkingsmiddelen

-41.236

-41.047

-40.086

-39.677

Overhead

6.292

6.177

6.083

6.083

Subtotaal

3.239

2.698

3.386

3.609

Mutatie reserves

-1.228

-721

-664

-664

Resultaat

2.011

1.977

2.722

2.945

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22