Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:

    1. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    2. Overhead

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

7.734

12,4 %

Baten

42.679

72,1 %

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22