Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

2020

2021

  • Totale kosten voor de overhead

6.890

6.813

  • Opslag op directe salarislasten (toegepast bij afvalstoffenheffing en rioolrecht)

105%

107%

  • Overhead toe te rekenen aan grondexploitaties en kapitaalwerken

757

974

  • Percentage overhead

11,30%

10,90%


De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de lonen, en de hogere lasten van automatisering.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22