Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

8.870.287

93.124

1.164.571

Totaal baten

49.714.094

45.546.293

43.628.424

Saldo thema

-40.843.807

-45.453.169

-42.463.853

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22