Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:
2.1. Slim omgaan met ruimtegebruik
2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen
2.3. Zorg voor veilige leefomgeving

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

18.310

29,3 %

Baten

10.728

18,1 %

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22