Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

 1. Een gezonde en evenwichtige bevolkingssamenstelling in de gemeente Goirle op de korte, middellange en lange termijn.
 2. Een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud in een groene omgeving.
 3. De openbare ruimte voelt veilig, nodigt uit om in te verblijven en op duurzame wijze te recreëren.
 4. De ruimte is duurzaam en toekomstbestendig ingericht, met oog voor klimaat en biodiversiteit.
 5. We streven naar meer vergroening, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. In het openbaar groen willen wij biodiversiteit bevorderen.
 6. We willen in regionaal verband ons natuurnetwerk versterken.
 7. We willen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Goirle verbeteren.
 8. We willen investeren in duurzame mobiliteit door de bereikbaarheid voor elektrisch vervoer te verbeteren.
 9. De gemeente Goirle wil dat inwoners op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij.
 10. De gemeente Goirle beschikt over een toekomstbestendige duurzame woningvoorraad (die aansluit bij de woonbehoefte en vraag naar woningen) en een toekomstbestendige duurzame bedrijfsmatige bouw.
 11. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied versterken de landschappelijke kwaliteiten en de  natuurwaarden.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22