Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

19.600.353

19.421.526

18.310.037

Totaal baten

11.263.435

11.061.383

10.728.012

Saldo programma

8.336.918

8.360.143

7.582.025

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Lasten nieuwe wensen

              278

              250

              374

              448

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

                  -  

                  -  

                  -  

Uitvoering VTH beleid

                 50

                 50

                 50

                  -  

Energietransitie

              110

                  -  

                  -  

                  -  

t.l.v. reserve duurzaamheid

             -110

                  -  

                  -  

                  -  

Uitvoering programma Omgevingswet

              150

Kapitaallasten investeringen 2021-2024

                 78

              200

              324

              448

Baten nieuwe wensen

                  -  

                 54

              109

              163

Kapitaallasten t.l.v. rioolheffing

                  -  

                 54

              109

              163

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen

              278

              196

              265

              285

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Totaal mutaties reserves

              456

              400

              455

              509

Mutatie reserve bestaand beleid

              346

              346

              346

              346

Mutatie reserve nieuwe wensen

              110

                  -  

                  -  

                  -  

Mutatie reserve Rioolheffing

                 54

              109

              163

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Totaal Investeringsplan

           1.388

           2.908

           2.933

           2.959

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

Infraplan 2021

           1.233

           1.258

           1.283

           1.309

Openbare verlichting

              125

Groen: vervangen speeltoestellen

                 30

Vervanging riolering

                  -  

           1.500

           1.500

           1.500

Vervanging e/m, druk- en rioolgemalen

                  -  

              150

              150

              150

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22