Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

Onze ambitie is dat onze inwoners zich veilig voelen en ook veilig zijn.

  1. Onze inwoners, bedrijven en eigen organisatie zijn weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.
  2. We gaan de gevolgen van overlast van personen met verward gedrag tegen.
  3. We zorgen voor actieve communicatie en samenwerking met inwoners en bedrijven over onderwerpen die bijdragen aan een veilige woon- en werkomgeving.
  4. Naast de intensivering op de voornoemde thema's, besteden we aandacht aan de doorlopende veiligheidsthema's en acute veiligheidsvraagstukken . We monitoren veiligheidstrends en ontwikkelingen en spelen hier flexibel op in.
  5. We werken samen met inwoners en veiligheidspartners op lokaal niveau, in GHO verband en op regionaal niveau.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22