Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:
1.1 Preventie
1.2 Onderwijs
1.3 Zorg en activering

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

33.555

53,7 %

Baten

5.056

8,5 %

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22