Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

  1. Realiseren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0-13 jaar waarbij geen kind tussen wal en schip valt . Hiervoor werken kinderopvang, onderwijs en zorg samen met de kinderen en hun ouders.
  2. Scholen zijn gevestigd in gebouwen die voldoen aan de huidige onderwijsprincipes en de van toepassing zijnde eisen van ventilatie en luchtkwaliteit (Integraal Huisvestingsplan PO/VO 2009-2016) .
  3. Analfabeten en laaggeletterden (18+) kunnen zich persoonlijk ontplooien, stappen maken op de participatieladder en beter deelnemen aan de samenleving (Beleidsnota Laaggeletterdheid gemeente Goirle 2018-2021) .
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22