Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

  1. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners, bevorderen van de maatschappelijke participatie en versterken van de kracht van de samenleving ( Back to Basics 2.0)
  2. Inwoners ervaren een positieve gezondheid en worden waar nodig ondersteund bij een gezonde start, leefstijl, geest en omgeving (Nota Publieke Gezondheid Midden-Brabant 2020 – 2023).
  3. Elk kind groeit gezond, veilig en prettig op  ( Koers Jeugd(hulp), Samen met de jeugd Hart van Brabant) .
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22