Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

  • GGD Hart voor Brabant: Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg.
  • GR Regio Hart van Brabant.
  • Midpoint: Samenwerking op de regionale arbeidsmarkt.
  • Regionale Ambulance Voorziening: Het verlenen van ambulancezorg.
  • Diamantgroep: Participatiekansen bieden aan mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22