Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

24.773.949

26.233.972

26.529.720

Totaal baten

4.475.012

4.474.739

4.351.354

Saldo thema

20.298.936

21.759.233

22.178.366

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22