Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Uitgangspunten

Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen, en gebouwen.
Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel gedeelte van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële consequenties daarvan.
Conform artikel 12 van het BBV dient per kapitaalgoed minimaal aangegeven te worden:

  • Het beleidskader waarop het onderhoud van de kapitaalgoederen is gebaseerd;
  • De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
  • De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22