Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

Programma 4 Bestuur en organisatie

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:
4.1. Bestuur
4.2. Dienstverlening

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

2.104

3,4 %

Baten

260

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22