Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

584.867

500.247

550.330

Totaal baten

296.031

287.054

252.512

Saldo thema

288.835

213.193

297.818

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22