Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

  1. Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons verlangt.
  2. We verbeteren de relatie tussen inwoner en gemeente.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22