Bijlagen

Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen

Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen

Investeringsplan 2021
Bedragen x € 1.000

Investering

Kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Programma 1 Inwoners

135

-

-

-

11

11

411

811

Thema 1.2 Onderwijs

Open Hof: 1e inrichting en meubilair voor 10e en 11e groep

30

2

2

2

2

Den Bongerd: 1e inrichting en meubilair voor 10e en 11e groep

30

2

2

2

2

Kleine Akkers: herstel constructie fouten en herstel schade

42

3

3

3

3

(ver)nieuwbouw Mill Hill

400

800

Thema 1.3 Zorg en activering

Vervangingen SCAG

33

4

4

4

4

Programma 2 Leefomgeving

1.388

2.908

2.933

2.959

78

200

324

448

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

Infraplan 2021

1.233

1.258

1.283

1.309

68

136

205

275

Openbare verlichting

125

7

7

7

7

Groen: vervangen speeltoestellen

30

3

3

3

3

Vervanging riolering

-

1.500

1.500

1.500

-

43

86

129

Rioolgemalen

-

150

150

150

-

11

23

34

Programma 4 Bestuur

50

-

-

-

6

6

5

5

Geluidsinstallatie Raadszaal

50

6

6

5

5

Totaal investeringen bruto

1.573

2.908

2.933

2.959

95

217

740

1.264

t.l.v. reserve huisvesting onderwijs

-7

-7

-7

-7

t.l.v. SCAG

-4

-4

-4

-4

t.l.v. rioolheffing

-1.500

-1.500

-1.500

-

-43

-86

-129

t.l.v. rioolheffing

-150

-150

-150

-

-11

-23

-34

Totaal investeringen netto

1.573

1.258

1.283

1.309

84

152

620

1.090

Correctie halve lasten investeringen 1e jaar

-40

-35

-35

-36

Totaal lasten begroting MJB 2021-2024

1.573

1.258

1.283

1.309

44

117

585

1.054

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22