Beleidsbegroting

Programma 3 Bedrijvigheid

In dit programma komt het volgende thema aan de orde:
3.1. Bedrijvigheid

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

744

1,2 %

Baten

487

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22