Beleidsbegroting

Programma 3 Bedrijvigheid

  • Tevredenheid van ondernemers is tenminste 6,5 (2018).
  • Uit MKB-vriendelijkste gemeente onderzoek blijkt dat de ondernemers van Goirle meer tevreden zijn over de dienstverlening/ondernemersklimaat. 2018 kreeg Goirle een 6,5 ten opzichte van 6,8 gemiddeld in Brabant; Goirle staat op plek 47 van de 62 Brabantse gemeenten.
  • We streven er naar dat er steeds meer toeristen naar Goirle komen, de toeristenbelasting zal dus ook elk jaar  toenemen.. Vanwege de beperkingen door het Corona virus is de opbrengst voor 2021 niet in te schatten.
  • Het aantal leegstaande panden in de BIZ gebieden bedrijventerrein Tijvoort en Centrum Goirle neemt af. Dit is een indicator voor een goed Vestigingsbeleid en het functioneren van het Centrum van Goirle. Leegstand Tijvoort 2018: 24. Leegstand Centrum 2018: 11. Mede vanwege de impact van het Corona virus is de leegstand in 2021 niet in te schatten.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22