Beleidsbegroting

Programma 3 Bedrijvigheid

  • In het kader van city marketing zouden we in 2020 in ieder geval de Streetrace subsidiëren. Door Corona beperkingen is de Streetrace 2020 verzet naar 2021.
  • We gaan aan de slag met de uitvoering van de Economische Agenda 2020-2025. Dit valt of binnen het budget of er volgt een raadsvoorstel.
  • We gaan aan de slag met het uitvoeren van de Detailhandelsvisie Goirle 2020. Hieronder vallen activiteiten voor het centrum, horeca en dienstverlening. Vanwege de Corona impact verwachten we hier extra inzet nodig te hebben.
  • We werken mee aan het opzetten van een sterk Ondernemersloket gekoppeld aan het KCC.
  • We continueren de bestuurlijke overleggen met de diverse ondernemersverenigingen.
  • Vanwege Corona is er in 2020 en waarschijnlijk 2021 extra overleg nodig met de ondernemers. Met name over uitleg nieuwe/veranderende regels, steunmaatregelen (financieel), maatwerk voor ondernemersideeën, samenwerking handhaving, etc.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22