Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

  1. De zelfstandigheid van Goirle blijft gewaarborgd.
  2. Inwoners zijn betrokken bij de gemeente.
  3. We verbeteren de relatie inwoner-gemeente.
  4. De gemeente Goirle is transparant, toegankelijk en interactief.
  5. De organisatie is wendbaar en adaptief en haar medewerkers worden in staat gesteld om permanent te ontwikkelen.
  6. Inrichting en cultuur van de organisatie sluit aan bij de ambities en missie/visie van de organisatie en bestuursakkoord.
  7. Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons vraagt.
  8. Effectief en efficiënt omgaan met menskracht  en middelen om geen onevenredige gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neer te leggen.
  9. De gemeente Goirle is een gewilde en betrouwbare partner voor andere organisaties binnen en buiten de overheidssector.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22