Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

2.690.574

1.960.160

2.104.246

Totaal baten

348.578

294.054

259.617

Saldo programma

2.341.996

1.666.106

1.844.629

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Lasten nieuwe wensen

                 82

                 52

                 51

                 51

Thema 4.1 Bestuur

GHO samenwerking, activiteiten

                 10

                 10

                 10

                 10

Organisatieontwikkeling

                 30

                  -  

                  -  

                  -  

Thema 4.2 Dienstverlening

Meerkosten KCC

                 30

                 30

                 30

                 30

Inwonerpanel

                   6

                   6

                   6

                   6

Kapitaallasten investeringen 2021-2024

                   6

                   6

                   5

                   5

Baten nieuwe wensen

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Niet van toepassing

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen

                 82

                 52

                 51

                 51

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Totaal mutaties reserves

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Mutatie reserve bestaand beleid

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Mutatie reserve nieuwe wensen

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Totaal Investeringsplan

                 50

                  -  

                  -  

                  -  

Geluidsinstallatie Raadszaal

                 50

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22