Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

2.105.707

1.459.913

1.553.916

Totaal baten

52.547

7.000

7.105

Saldo thema

2.053.160

1.452.913

1.546.811

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22