Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

5.344.746

5.015.157

4.486.723

Totaal baten

586.885

510.561

530.549

Saldo thema

4.757.861

4.504.596

3.956.174

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22