Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

1.1   We ronden de proeftuinen kansenteams Goirle af.
1.2   We implementeren de onderwijsdoelen en samenwerkingsafspraken die vastliggen in een nieuwe Lokale Educatieve Agenda Goirle 2021-2025.
1.3   We starten met de voorbereidingen op het aflopen van de aanbesteding Voorschoolse educatie bij Humankind.
2.1   We nemen een besluit over de vervangende huisvesting voor het Mill Hillcollege.
2.2   We stellen het Integraal Huisvestingsplan PO/VO vast voor de periode 2021-2030.
3.1   We stellen het Regionaal Plan Educatie Basisvaardigheden 2021 – 2024 voor de duurzame

bestrijding van laaggeletterdheid vast en voorzien dit plan van een lokale uitvoeringsparagraaf.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22