Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

32.578.499

33.864.624

33.554.660

Totaal baten

5.204.285

5.158.850

5.055.936

Saldo programma

27.374.214

28.705.774

28.498.724

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Lasten nieuwe wensen

              227

              177

              577

              977

Thema 1.1 Preventie

Kiemuur en bij Wies

                 30

                 30

                 30

                 30

Buurtbemiddeling

                 10

                 10

                 10

                 10

Thema 1.2 Onderwijs

Coördinatie Taalhuis

                 15

                 15

                 15

                 15

Thema 1.3 Zorg en activering

Re-integratie

                 91

                 91

                 91

                 91

Extra budget meedoenregeling

                 50

                  -  

                  -  

                  -  

Schuldhulpverlening

                 20

                 20

                 20

                 20

Maatpact

              100

t.l.v. reserve Sociaal Domein

             -100

Kapitaallasten investeringen 2021 - 2024

                 11

                 11

              411

              811

Baten nieuwe wensen

                   8

                   8

                   8

                   8

Kapitaallasten investeringen onderwijs t.l.v. reserve

                   8

                   8

                   8

                   8

Kapitaallasten SCAG worden doorberekend

                   3

                   3

                   3

                   3

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen

              219

              169

              569

              969

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Totaal mutaties reserves

              552

              271

              271

              271

Mutatie reserve bestaand beleid

              452

              271

              271

              271

Mutatie reserve nieuwe wensen

              100

                  -  

                  -  

                  -  

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Totaal Investeringsplan

              135

                  -  

                  -  

                  -  

Thema 1.2 Onderwijs

Open Hof: 1e inrichting/meubilair 10e& 11e groep

                 30

Den Bongerd: 1e inr./meubilair 10e&11e groep

                 30

Kleine Akkers: herstel constructiefouten / schade

                 42

(ver)nieuwbouw Mill Hill

Thema 1.3 Zorg en activering

Vervangingen SCAG

                 33

 

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22