Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

  1. Wij willen een goede zorg voor iedereen en maatwerk waar dat nodig is (Bestuursakkoord) .
  2. We willen armoede voorkomen of verminderen, sociaal isolement doorbreken, drempels die participatie belemmeren voorkomen of wegnemen, de financiële zelfredzaamheid van inwoners vergroten en problemen vroegtijdig signaleren (Nota meedoen makkelijker maken 2020-2023).
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22