Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

1.1   Het aantal burgerinitiatieven dat een bijdrage levert aan de doelstellingen van Back tot Basics neemt toe.

2.1   Het percentage personen dat zich eenzaam voelt neemt af.
2.2   Het aantal rookvrije zones neemt toe.
2.3   Het aantal jongeren dat alcohol gebruikt neemt af.
3.1   Het aantal kinderen wat te maken krijgt met mishandeling en huiselijk geweld neemt af.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22