Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

  • Bijdrage aan gewenst woningbouwprogramma uit Woonvisie 2019.
  • Score "zorg voor woon- en leefomgeving" in "Monitor Waar staat je gemeente?" minimaal op peil houden (6,9 in 2019).
  • Veiliger verkeerssituaties: afname aantal verkeersongevallen (70 in 2017 en 53 in 2018).
  • Afname meldingen overlast eikenprocessierups.
  • Toename m2 ecologische bermen en biodiversiteit in plantsoenen.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22