Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

Klimaat mitigatie

 • Percentage duurzame energie in Goirle gerealiseerd volgens de klimaatmonitor (25% in 2030).

Klimaatadaptatie

 • Gevoelstemperatuur op de PET-kaart (fysiologisch equivalente temperatuur - kaart).
 • Is er een klimaatstresstest uitgevoerd?
 • Is er een risicodialoog gevoerd?
 • Is er een uitvoeringsprogramma?
 • Wordt er klimaatbestendig gehandeld?
 • Toe- of afname van het aantal knelpunten als gevolg van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte.
 • Toe- of afname van de schade als gevolg van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte.
 • Aantal projecten, of locaties waarin RA wordt/is meegenomen.
 • Gemeten grondwaterstanden.

Water en Riolering

 • Aantal putten waar water op straat wordt berekend bij bui 8.
 • Aantal panden met risico op wateroverlast door intredend water bij klimaatbui van 70 mm.
 • Berekende vuiluitworp uit rioolstelsel, Chemisch zuurstof verbruik.
 • Mate van verstening van de openbare ruimte.
 • Aantal panden dat een korting op de rioolheffing ontvangt, vanwege afkoppeling van regenwater van de riolering.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22