Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

  1. Er komt meer uniformiteit in de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij een duidelijke ondergrens benoemd wordt.
  2. Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons verlangt.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22