Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

  • We bepalen opnieuw onze servicenormen.
  • We voeren acties uit die passen in het ontwikkelscenario voor doorgroei naar een KCC.
  • We vragen naar de tevredenheid over onze dienstverlening en verbeteren op basis daarvan onze diensten.
  • We passen onze website verder aan zodat de informatie die er op staat voor iedereen toegankelijk is en we voldoen aan onze wettelijke plicht.
  • We zetten stappen in onze samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk, harmoniseren onze processen en richten de organisaties hierop in.
  • We gaan het thema gegevensmanagement breder borgen binnen onze organisatie en bouwen voort op de ervaringen die we eerder hebben opgedaan.  
  • We wisselen basisgegevens geautomatiseerd met elkaar uit. Zodat we efficiënter kunnen werken, de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd is, onze diensten klantvriendelijker zijn en onze dienstverlening nog meer verbetert.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22