Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

6.873.435

6.813.145

6.569.678

Totaal baten

771.591

336.163

277.973

Saldo thema

6.101.845

6.476.982

6.291.705

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22