Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal lasten

15.743.723

6.906.269

7.734.249

Totaal baten

50.485.685

45.882.456

43.906.397

Saldo programma

-34.741.962

-38.976.187

-36.172.148

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Lasten nieuwe wensen

                 94

                 37

                 37

                 37

Verbeteren informatievoorziening

                 10

                 10

                 10

                 10

GHO samenwerking (ICT)

                 25

                  -  

                  -  

                  -  

Landelijke ontwikkelingen / Common Ground

                 20

                 20

                 20

                 20

Implementatie HR21

                 32

HR, structureel

                   7

                   7

                   7

                   7

Kapitaallasten investeringen 2021-2024

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Baten nieuwe wensen

                  -  

Niet van toepassing

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen

                 94

                 37

                 37

                 37

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Totaal mutaties reserves

              364

              104

                 47

                 47

Mutatie reserve bestaand beleid

              364

              104

                 47

                 47

Mutatie reserve nieuwe wensen

Saldo

           2.843

           2.267

           2.154

           2.155

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Totaal Investeringsplan

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22