Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

  • Op korte en lange termijn voorzien in voldoende financiële middelen om mogelijkheden en ambities met elkaar in evenwicht te houden.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22