Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Bedragen in €
Eigenaar bewoner:
woonlasten eenpersoonshuishouden:      742
woonlasten meerpersoonshuishouden:      831
Rangorde Coelo gids       248

Huurder:
woonlasten eenpersoonshuishouden:   188
woonlasten meerpersoonshuishouden:   277
Rangorde Coelo gids        60

(Bron: Coelo-gids 2020)

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22