Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

 • Percentage overhead: 10,9%. Dit is een verplichte indicator. Dit is het totaal van de uitgaven van het taakveld Overhead als percentage van de totale uitgaven in de begroting.
 • Opslagpercentage overhead: 107%. Dit is het percentage dat bovenop het normale uurtarief wordt toepast ter dekking van onze eigen overheadkosten.
 • Score "Waar staat je gemeente" op gemeentelijke dienstverlening
  Waardering inwoners - over het algemeen - van de dienstverlening van de gemeente
  Goirle 2016:          6,7
  Goirle 2019:         6,8
  Goirle 2021:         7,0
  Gemeenten < 25.000 inwoners:   6,8   
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22