Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Activiteiten in 2021

  • In het kader van de samenwerkingsagenda met Oisterwijk en Hilvarenbeek ronden we de volgende projecten af: gezamenlijk afstemmen dienstverlening, invoeren projectmanagementmethode projectmatig creëren en het verder vormgeven van de samenwerking rondom informatiemanagement. Als vervolg op het project harmoniseren processen en applicaties, gaan we de komende jaren aan de slag met harmoniseren van verschillende processen en applicaties.
  • Het college legt bij de jaarrekening een Verklaring Informatiebeveiliging af conform de voorschriften uit het landelijk programma ENSIA.
  • We voeren de vervolgfase van de organisatieontwikkeling uit. Experimenterend en lerend werken we in een nieuw organisatiemodel aan een toekomstgerichte organisatie.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22