Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Bestuur

Bijdrage

Belang

Verw. resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2019

31 dec. 2019

1 jan. 2019

31 dec. 2019

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

GGD Hart voor Brabant (Tilburg)

7.1

Lid AB

772

Bijdrage per inwoner

0

10.147

8.528

7.889

8.371

Diamantgroep (Tilburg)

6.4

Lid AB

2.508

Rijksuitkering Soc. Werkvoorziening

0

14.442

12.965

20.184

20.738

Veiligheidsregio Midden en West Brabant (Tilburg)

1.2

Lid AB

1.179

Inwoneraantal

0

18.582

16.908

38.926

40.519

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Tilburg)

7.4

Lid AB

258

Ingebracht werk en inwoneraantal

0

3.568

1.910

4.614

3.880

Regionale Ambulance voorziening (Tilburg)

1.2

Lid AB

0

Geen bijdrage

0

14.074

14.041

25.506

25.747

Regio Hart van Brabant (Tilburg)

0.1

Lid AB

107

Bijdrage per inwoner

0

56

326

1.177

1.168

Equalit (Oosterhout)

0.4

n.v.t.

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Deelnemingen

NV Brabant Water (Breda)

7.2

Aandeelhouder

0

40 aandelen

0

635.876

665.384

456.765

479.546

NV Tilburgse Waterleiding Maatschappij (Tilburg)

7.2

Aandeelhouder

0

450 aandelen

0

46.586

45.627

3.135

3.286

NV Bank Nederlandse gemeenten (Den Haag)

0.5

Aandeelhouder

0

12.636 aandelen

0

4.991.000

4.724.000

132.518.000

144.802.000

Stichtingen en verenigingen

Midpoint (Tilburg)

3.1

Lid AB

111

Bijdrage per inwoner

0

364

614

2.212

33.930

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22