Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Aanvullende opvallende zaken bij onze verbonden partijen

  • De Bestuurscommissie Jeugd is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant en bestaat uit de wethouders Jeugd van de 9 deelnemende gemeenten. Er wordt samengewerkt op het gebied van beleid, inkoop, administratie, monitoring en innovatie. De bijdrage die is opgenomen in de begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 van de regio Hart van Brabant.
  • De Diamant-groep houdt rekening met een tekort van afgerond € 1,0 miljoen in 2021 en 2022, aflopend naar € 0,5 miljoen in 2023 en een positief resultaat in 2024. De bijdrage van de gemeente Goirle in dit tekort in de jaren 2021, 2022 en 2023 is respectievelijk €  68.000, € 71.000  en €  36.000. Op basis van de nu bekende gegevens kunnen de gemeentelijke bijdrages gedekt worden uit de algemene reserve van de Diamant-groep. Echter de consequenties van corona kunnen tot andere uitkomsten leiden voor zover geen compensatie door het ministerie wordt verstrekt.
  • De BNG keert jaarlijks dividend uit. Dit is naar verwachting € 32.000.
  • De NV Tilburgsche Waterleidingmaatschappij heeft haar activa en activiteiten in 2007 overgedragen aan Brabant Water. Inmiddels heeft de rechtbank de vergoeding voor de overdracht vastgesteld en verwacht wordt dat  de financiële afwikkeling in 2021 zal plaats vinden.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22