Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inzicht in kostendekkendheid

Afval-
stoffen-
heffing

Riool-
heffing

Markt-
gelden

Honden- belasting

Leges

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Taakveld

7.3

7.2

3.3

Divers

Divers

8.1/8.3

Divers

Netto kosten taakveld

1.763

1.774

4

73

319

677

49

Kosten, incl. rente

2.170

1.785

5

73

319

677

49

Inkomsten, excl. Heffing

407

11

1

0

0

0

0

Toe te rekenen kosten

561

418

10

2

190

634

52

6.3 Kwijtschelding

40

9

0

2

0

0

0

Overhead, incl. rente

120

232

9

0

190

634

52

BTW

401

177

1

0

0

0

0

Totale kosten

2.324

2.192

14

75

509

1.311

101

Opbrengst heffingen

2.322

2.191

12

75

400

859

17

Mutatie met voorziening

0

0

0

0

0

0

0

Dekkingspercentage

100%

100%

86%

100%

79%

66%

17%

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22