Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Tarievenoverzicht huishoudens

Nederland 2020

Goirle

2020

2021

OZB eigenaar woningen

0,1102%

0,1319%

0,1248%

OZB eigenaar/gebruiker niet-woningen

0,5069%

0,5181%

0,5296%

Afvalstoffenheffing

€ 283,00

€ 244,56

€ 253,32

Rioolheffing

€ 199,00

€ 197,70

€ 186,65

Bruto woonlasten

€ 777,00

€ 827,41

€ 804,39

Hondenbelasting

€ 44,36

€ 45,00

€ 39,36

In dit overzicht is het dekkingsplan 2021-2024 niet verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22