Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Kwijtscheldingen

Een gemeente heeft de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen voor een aantal gemeentelijke heffingen. Dit is geregeld in de UItvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De gemeente Goirle heeft lokaal beleid vastgelegd in de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016. In de begroting 2021 is in totaal een bedrag van € 51.000 aan kwijtscheldingen geraamd. TOG Nederland Zuid bv. verzorgt de uitvoering van de kwijtschelding, binnen het contract uitbesteding gemeentelijke belastingen.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22