Financiële begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000,-)

2021

2022

2023

2024

Incidentele lasten (b)

1.259

161

188

37

 • Integratie vluchtelingen

100

0

0

0

 • Onvoorziene uitgaven

36

36

37

37

 • Budget eenmalig primaire begroting

126

0

26

0

 • Budget eenmalig nieuw beleid tlv reserve

210

0

0

0

 • Budget eenmalig nieuw beleid

337

50

50

0

 • Ontwikkelingen in de formatie, tijdelijke formatie

323

0

0

0

 • Ontwikkelingen in de formatie, boven formatief

127

75

75

0

Incidentele baten (c)

1.118

146

147

72

 • Onttrekking algemene weerstandsreserve

586

111

112

37

 • Onttrekking reserve duurzaamheid

110

0

0

0

 • Onttrekking reserve sociaal domein

200

0

0

0

 • Onderuitputting kapitaallasten

40

35

35

35

*     Eenmalige bate algemene uitkering opschaling

182

0

0

0

Saldo incidentele lasten en baten van de begroting

141 N

15 N

41 N

35 V

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22