Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Toevoegingen (incl. rente)

Onttrekkingen (incl. aanwending)

Saldo

(bedragen x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Bestemmingsreserves

540

12

12

12

12

0

9.369

1.328

711

654

654

0

13.506

12.263

11.453

10.811

10.166

Algemene weerstandsreserve

135

0

0

0

0

7.458

576

169

112

112

1.886

1.272

1.103

991

878

Reserve overheveling

0

0

0

493

0

0

0

0

Dekkingsreserve kapitaallasten

20

0

0

0

0

110

79

79

79

79

1.463

1.384

1.305

1.226

1.147

Res. Monumenten

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

46

46

46

46

46

Res. Turnhoutsebaan

8

0

0

0

0

200

0

0

0

0

388

388

388

388

388

Res. Duurzaamheid

237

0

0

0

0

127

110

0

0

0

110

110

0

0

0

Res. dekking kapitaallasten sportpark

17

0

0

0

0

216

196

196

196

196

1.155

959

763

568

371

Res. Verfraaiing gemeente

25

0

0

0

0

23

11

11

11

11

149

139

127

116

104

Res. Volkshuisvesting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234

234

234

234

234

Res. Huisvesting onderwijs

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

1.273

1.273

1.273

1.273

1.273

Res. Cultureel centrum

86

0

0

0

0

291

244

244

244

244

6.352

6.108

5.864

5.619

5.375

Res. Sociaal domein

0

0

0

0

0

428

100

0

0

0

450

350

350

350

350

Reserve grondexploitatie

30

0

0

0

0

0

10

10

10

10

4.354

4.344

4.334

4.324

4.314

Algemene reserve grondexploitatie

27

0

0

0

0

0

10

10

10

10

4.160

4.150

4.140

4.130

4.120

Reserve bovenwijkse voorzieningen

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

194

194

194

194

Totaal bestemmingsreserves (B)

570

12

12

12

12

0

9.369

1.338

721

664

664

0

17.860

16.607

15.787

15.135

14.480

Voorzieningen

316

316

316

316

316

0

415

566

429

357

299

0

4.809

4.558

4.446

4.406

4.423

Voorz. Pensioenen (vm) bestuurders

55

55

55

55

55

0

123

124

125

126

2.690

2.621

2.552

2.482

2.411

Voorz. Verrekening afvalvolume

0

0

0

0

0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorz. Onderhoud gemeentegebouwen

261

261

261

261

261

305

443

305

232

173

823

641

598

628

716

Voorz. Egalisatie tarieven rioolrecht

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

1.296

1.296

1.296

1.296

1.296

Voorz. Egalisatie tarieven afvalstoffen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves en voorzieningen

886

328

328

328

328

0

9.784

1.904

1.150

1.021

963

0

22.669

21.165

20.233

19.541

18.903

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22